Oversikt over ymse statistikk

Antall hester i databasen: 32476

Eldste hest registrert: 37 år.

Yngste hest registrert: 2 år.

Antall nasjoner registrert: 34

Antall løpsresultater registrert: 9599

Antall personer (kusker, eiere, deleiere) registrert: 12723

Antall starter (hester deltatt i løp) registrert: 421276