Oversikt over ymse statistikk

Antall hester i databasen: 32946

Eldste hest registrert: 37 år.

Yngste hest registrert: 2 år.

Antall nasjoner registrert: 34

Antall løpsresultater registrert: 9675

Antall personer (kusker, eiere, deleiere) registrert: 12856

Antall starter (hester deltatt i løp) registrert: 428414