Oversikt over alle kusker i databasen, sortert på navn: (51 - 100) Søk:


<<< Forrige 50 kusker Neste 50 kusker >>>
Navn Nasjonalitet Kortnavn Amatør? Hjemmebane Lisens
Jaakko Alamaki SE SVERIGE Ala Ja Nei Ukjent bane Stallansatt, trene og kjøre
Jaakko Alamæki SE SVERIGE Ja Ala Nei SVERIGE Stallansatt, trene og kjøre
Timo Alamæki FI FINLAND Ala Ti Ja Ukjent bane Amatør utenlandsk, trene og kjøre
Marko Alamäki FI FINLAND Ala Ma Ja Solvalla Amatør, trene og kjøre
Jaakko Alamäki SE SVERIGE Ala Ja Nei Ukjent bane Proff trener A, trene og kjøre
Sami Alamaa FI FINLAND Ala Sa Ja Ukjent bane Amatør utenlandsk, trene og kjøre
Carl Gustaf Alander SE SVERIGE Ala CG Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Kari Alapekkala FI FINLAND Ka Ala Nei FINLAND Proff trener A, trene og kjøre
Antti Ala-Rantala FI FINLAND Ala An Ja Ukjent bane Amatør utenlandsk, trene og kjøre
Lars-Erik Albano SE SVERIGE La Alb Nei SVERIGE Stallansatt, trene og kjøre
Raymond Albertsen NO NORGE Ra Alb Ja Momarken Travbane Amatør, trene og kjøre
Bjarne Albinsson SE SVERIGE Bj Alb Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Elise Alfredsen NO NORGE Alf El Ja Momarken Travbane Amatør, trene og kjøre
Asalam Ali NO NORGE Ali As Ja Drammen Travbane Prøvekjører, kjøre
Märta Alkerud SE SVERIGE Alk Mä Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Eddy Allaert BE BELGIA All Ed Nei Ukjent bane Proff trener A, trene og kjøre
Elisabeth Allaire FR FRANKRIKE All El Ja Ukjent bane Amatør utenlandsk, trene og kjøre
Phillippe Allaire FR FRANKRIKE Ph All Nei FRANKRIKE Proff trener A, trene og kjøre
Rodney Allen US U S A All Ro Nei U.S.A. Proff trener A, trene og kjøre
Roger Allercrantz SE SVERIGE Ro All Nei Ukjent bane Stallansatt, trene og kjøre
Linda Allercrantz SE SVERIGE All Li Nei Halmstad Stallansatt, trene og kjøre
Lina Alm SE SVERIGE Alm Li Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Jens Alm NO NORGE Alm Je Ja Bjerke Travbane Amatør, trene og kjøre
Berit Tveter Alm NO NORGE Be Alm Ja Biri Travbane Amatør, trene og kjøre
Kristin Alm NO NORGE Kr Alm Ja Drammen Travbane Amatør, trene og kjøre
Kjell Alme NO NORGE Kj Alm Ja Bjerke Travbane Amatør, trene og kjøre
Ulf Alme NO NORGE Ul Alm Ja Bjerke Travbane Amatør, trene og kjøre
Claes Almén SE SVERIGE Alm Cl Ja Gävle Amatør utenlandsk, trene og kjøre
Ulrika Almkvist SE SVERIGE Alm Ul Ja Ukjent bane Amatør utenlandsk, trene og kjøre
Jannike Almsgård SE SVERIGE Alm Ja Nei Östersund Stallansatt, trene og kjøre
Jannike Almsgård SE SVERIGE Alm Ja Nei Ukjent bane Stallansatt, trene og kjøre
Sofia Almström SE SVERIGE Alm So Ja Ukjent bane Rekrutt, trene, kjøre og monté
Camilla Alsen SE SVERIGE Als Ca Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Olle Alsen SE SVERIGE Ol Als Nei Ukjent bane Proff trener A, trene og kjøre
Olle Alsén SE SVERIGE Als Ol Nei Gävle Proff trener A, trene og kjøre
Øystein Amdal NO NORGE Øy Amd Ja Forus Travbane Amatør, trene og kjøre
Afsoon Amirfallah DE TYSKLAND Af Ami Nei TYSKLAND Stallansatt, trene og kjøre
Victoria Amundsen NO NORGE Amu Vi Ja Ukjent bane Prøvekjører, kjøre
Roger Anderberg SE SVERIGE Ro And Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Anette Andersen NO NORGE An And Ja Sørlandets Travpark Amatør, trene og kjøre
Reidar Andersen NO NORGE Re And Ja Momarken Travbane Amatør, trene og kjøre
Eigil Andersen DK DANMARK And Ei Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Morten Andersen DK DANMARK And Mo Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Kasper K. Andersen DK DANMARK And KK Ja Ukjent bane Amatør, trene og kjøre
Anders Andersen NO NORGE An And Nei Klosterskogen Travbane Proff trener A, trene og kjøre
Troels Andersen DK DANMARK Tr And Nei DANMARK Stallansatt, trene og kjøre
Nicolaj Andersen DK DANMARK Ni And Nei DANMARK Proff trener A, trene og kjøre
Pauli Andersen DK DANMARK Pa And Nei DANMARK Proff trener A, trene og kjøre
Hans Even Andersen NO NORGE Ha And Ja Klosterskogen Travbane Amatør, trene og kjøre
Per Åge Andersen NO NORGE Pe And Nei Momarken Travbane Stallansatt, trene og kjøre